L e o   T i c h e l i

Shot of Whiskey on the Side    © Leo Ticheli 2015